'כולו מן אללה' זוכה בפרס בשוק הקופרודוקציה הבינלאומי בפסטיבל ברלין

11/02/19

המפיקה אלונה רפואה מקבלת את פרס ה- VFF עבור סרטו של רותם קפלינסקי 'כולו מן אללה' בשוק הקופרודוקציות הבינלאומי בפסטיבל ברלין.

Co-Production Market- Berlinale 2019