'כולו מן אללה' יוצג בשוק הקופרודוקציה הבינלאומי בפסטיבל ברלין

14/1/2019

הפרויקט של הבמאי רותם קפלינסקי נבחר להשתתף בשוק הקופרודוקציות הבינלאומי בפסטיבל ברלין.

המפיקה אלונה רפואה תציג את הפרויקט בפני שותפים ומשקיעים פוטנציאלים במסגרת תכנית הטאלנטס

Berlinale