•  יגיע כפיים 1 תל אביב, 6777885
  •  משרד:074-703-9009
  •  פקס:03-685-8232
  • info@bsheepfilms.com